RIEKERT BOTHA

SEMINARE

“Vita Dei” (Die Lewe van God) is die naam waaronder ons funksioneer. Johannes skryf: In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie (Joh 1:4-5).

 

Dit is juis hierdie “lewe van God” (Vita Dei) wat op ‘n baie praktiese manier aan ons openbaar word deur die persoon, karakter en bediening van Jesus Christus. Dit verlig ons, bedien ons en lei ons tot innigheid en volwassenheid voor God en die mense.

 

SEMINARE

VERHOUDINGS
IN JESUS SE VOETSPORE

Hierdie seminaar fokus hoofsaaklik op dissipelskap en Jesus se “Evangelie van voorspoed deur verlies”. Dit beklemtoon gehoorsaamheid aan die gesag van Jesus. Ons kyk op ‘n praktiese manier na die verskil tussen meelopers en dissipels en hoekom Jesus Hom

nie aan die massas toevertrou het nie (Joh 2:24-25). Dis veral uitstekend vir mense wat begeer om meer in die Here te groei.

(4-6 sessies elk 45 minute lank)

Liefdevolle en Volwasse Verhoudings

Hierdie seminaar is die bekendste en fokus op God se idee van sukses en geestelikheid. Dit behandel belangrike koninkrykswaardes waarsonder geen gelowige tot volwassenheid kan groei nie. Dis veral uitstekend vir gesprekke oor gemeenteverhoudings, familielewe en selfs hoe ons teenoor diegene staan wat ons vyandig gesind is.

(5-6 sessies elk 45 minute lank)

SEERKRY EN GOD SE KONINGKRYK
WAT DOEN GOD AS DIE WERELD DIE KERK VERNIEL?

Hierdie seminaar fokus op hoekom mense in die kerk seerkry en wat nodig is om genesing te bevorder. Bykans alle gelowiges het al in die kerk seergekry. Vir baie is dit uiters verwarrend en selfs traumaties. Ons kyk na God se plan met gemeentes, maniere hoe die mens God se plan probeer kaap, die invloed van die vlees op gemeentelike lewe, hoe om die vlees te hanteer, en die heerlikheid van Jesus se lewe in die gemeente. Hierdie seminaar kan ook baie goed gebruik word as spesiale opleiding vir gemeenteleiers, bedieningsleiers of kleingroep-koordineerders. (4-6 sessies)

In hierdie verrassende studie van Jesus se boodskap aan die vervolgde gelowiges in 95nC, kyk ons na wat dit vir ons beteken in die 21ste eeu. Waar is God as boosheid losbars? Gaan Hy iets daaraan doen? Is God in beheer of is boosheid in beheer? Wat is die rede vir die wanorde en woelinge op aarde? Wat is God se boodskap vir ons in die tyd waarin ons leef? Hierdie kragtige openbaring van God se krag en wysheid laat gelowiges met ‘n oorwinningslied: Die Lam is op die Troon en Hy regeer! (4-7 sessies)

BYBELBOEKE
GEMEENTELEIERSKAP

Die Woord van God is kragtig en skerper as ‘n tweesnydende swaard! ‘n Wonderlike toevoeging tot ons aanbiedinge is spesiale seminare oor gekose Bybelboeke om die inhoud van die Bybel op ‘n praktiese en lewende manier aan die kursusganger te verklaar. Dit bring die gehoor in aanraking met die leefwêreld van die skrywer en oorspronklike ontvangers van God se boodskap en wat die toepassing en relevansie daarvan op ons vandag is. Dis uitstekend om mense se aptyt na die Bybel as God se Woord aan te wakker. (3-7 sessies)

Daar is heelwat behoefte aan praktiese leierskapsopleiding binne die raamwerk van gemeente. Omdat die gemeente-model so uniek is, is daar beginsels en benaderings wat nêrens anders so toegepas word nie. Hierdie seminaar kan aangepas word na gelang van individuele behoeftes van die gemeente om die leiers blootstelling te gee aan God se ideale en styl van dinge doen. Hierdie seminaar fokus sterk daarop om koninkrykswaardes oor te dra wat verander. (4-7 sessies)

KONFLIKHANTERING
BESPREEK SO

‘n Natuurlike uitvloeisel van mense se kontak met mekaar is konflik – ook binne die gemeente. Hierdie seminaar dien as ‘n goeie opvolg op die verhoudingseminaar en fokus op die oorsake van konflik, die bedrog van ‘n mens se eie hart, en God se praktiese raad vir die hantering van konflik. (4-6 sessies)

Indien jy sou belangstel om enige van hierdie seminare vanuit jou gemeente aan te bied, kontak gerus vir Pippa by besprekings@gmail.com of

084 515 6808 vir meer besonderhede.